Login

Login om uw account te beheren. Met uw account kunt u makkelijk online Vetericyn bestellingen plaatsen.

09 sep

-DR. POL KOMT NAAR NEDERLAND-

Dr. Pol, de van oorsprong Nederlandse dierenarts heeft vandaag de dag ontzettend veel naamsbekendheid verworven. Niet voor niets, want zijn manier van werken in de praktijk: Pol veteraniry services -gevestigd in Michigan- is ronduit bijzonder. De dierenarts staat erom bekend zeer pragmatisch te werk te gaan, en kan daardoor elke patiënt zorg op maat bieden tegen een zo laag mogelijk tarief.

Dat bijzondere zie je terug in een aantal kenmerken die kenschetsend zijn voor zijn werkwijze. Waar de ene dierenarts zijn schouders ophaalt bij de behandeling van b.v. slangen, gekko’s en kippen, zal Dr. Pol hier zijn hand niet voor omdraaien. Alle dieren zijn welkom op zijn spreekuur, en dat is barmhartig mooi. Kenmerkend voor zijn werkwijze is ook het niet altijd nodig hebben van superieure, moderne apparatuur, zoals deze in veel praktijken wel traditioneel gefundeerd zijn. Naast de enorme binding die hij met dieren heeft is Dr. Pol ook een echt mensen-mens, en dat kun je merken!

Dat hij in 2015 een eredoctoraat kreeg is dan ook niet verwonderlijk. Een bijzondere dierenarts; een kei als je het ons vraagt. 

Heb jij dr. Pol altijd al eens in ‘real life’ willen aanschouwen? Houd dan de komende dagen onze Facebook-pagina goed in de gaten…!

‹‹ Ga terug naar de voorpagina